2024.06.14.

Tudástár

A szakvéleményekben és szakértői véleményekben olvasható gyakoribb szakkifejezések gyűjteménye, valamint a gyakoribb BNO kódok

Adaptív viselkedés: Alkalmazkodó viselkedés.

Adottság: Egy képesség természetes vagy az emberrel veleszületett alapja, olyan lehetőség, mely a természetes fejlődés, a nevelő befolyások, és a gyakorlás hatására válik képességgé.

Adekvát válasz: Kérdésre adott megfelelő, értékelhető válasz.

Agresszió: Másik személy fizikai vagy lelki megsértését célzó viselkedés.

Akusztikus: Hallással kapcsolatos, hallásbeli.

Alakállandóság, alakkonstancia: Az a jelenség, hogy az ismerőstárgyakat a látószögtől függetlenül azonos alakúnak látjuk.

Alak-háttérszerveződés: Egy minta, mint előtér és háttér észlelése. A mintákat általában így észleljük, még akkor is, ha az inger többértelmű, és az előtér-háttér viszony megfordítható.

Ambivalencia: Egy személy vagy egy tárgy egyidejű szeretete és gyűlölete; egy egyszerre negatív és pozitív céltárgy által okozott konfliktus.

Analitikus-szintetikus gondolkodás: az a folyamat, ahogyan a gyermek egy formát, képet, szót, szöveget részekre, elemekre bont, majd ezeket újra egésszé formálja. Az analitikus-szintetikus gondolkodás fontos része a tanulási folyamatnak, gyengesége tanulási nehézségek hátteréül szolgálhat.